SerbianEnglish (United Kingdom)


Persijski i arapski istoričari i pisci smatraju da je šah nastao u Indiji.
Prva igra koja je podsećala na današnji šah, pojavila se u Indiji u VI veku p.n.e.
Ova se igra iz Indije raširila po Bliskom Istoku i postala obavezan deo edukacije persijskog plemstva.
Posle muslimanskih pohoda i osvajanja Persije, ova igra koju su osvajči prihvatili, stigla je u XI veku do Evrope i Rusije, sa šahovskim figurama koje su zadržale persijska imena.
U danas poznatoj formi, šah se pojavio u južnoj Evropi u drugoj polovini XV veka, a organizovanje šahovskih turnira je počelo u XVI veku.
U drugoj polovini XIX veka, počela su da se održavaju moderna takmičenja, a 1866, organizovano je prvo svetsko prvenstvo u šahu.
Danas je šah jedna od najpopularnijih igara, a šah kao sport je priznat od međunarodnog olimpijskog komiteta.

Šah Mokarex  
SAH_MOKAREX_DRUSTVENE_IGRENapravljene izlivanjem plastike u kalupe, ove 54 mm visoke šahovske figure su bile poklanjane uz svako kupljeno pakovanje kafe Mokarex u Francuskoj tokom 1960.
Srebrne figure predstavljaju  «pozitivce»  tj. francuskog kralja Luisa XI, Šarlotu od Savoja i njima bliske ličnosti  sa Francuskog dvora.
Zlatne figure  su  crni ili »negativci», njihovi zakleti protivnici.