SerbianEnglish (United Kingdom)

Mada se ne zna sa sigurrnošću kada su se pojavile prve drvene igračke, postoje dokazi da su ih pravili još stari Egipćani i Grci.
U staroj Grčkoj, deca su imala drvene čigre, obruče, konjiće za ljuljanje...Igračke slične igračkama koje zabavljaju i edukuju današnju decu.
Drvene_igrackeUčenje kroz igru nije izum ni proizvod modernog društva. 
Preistorijski čovek je s alatkama koje je naučio da pravi i koristi, pravio skloništa za svoju decu, koplja, lukove i strele.
On je stečeno znanje prenosio na svoje sinove, učeći ih kako da love i pecaju. 
Za devojče su od granja i pruća bile pravljene lutke i u predelima bogatim glinom, za njih su pravljene i male glinene zdele, kako bi naučile da se brinu o deci i da kuvaju.
Veštine koje su ta deca savladavala kroz igru s tim igračkama, bila su od velike važnosti za njihov dalji opstanak.
Pored drveta, za izradu prvih igrčaka bili su korišćeni i kamen i trava. U to doba igračke su pravili roditelji ili sama deca.
U Nemačkoj su u kućnoj radinosti 1700 bile proizvođene drvene igračke koje su bile namenjene za prodaju. 
Preteče današnjih trgovačkih putnika su krstarili Evropom, prodavali igračke i uzimali narudžbine za proizvodnju drugih, po željama kupaca.  
Najomiljenije igračke evropske dece su bile drvene, rezbarene lutke i životinje. 
Tokom XVIII veka, proizvodnja drvenih igračaka u domaćoj radinosti je prerasla u industrju i to najviše u delovima Nemačke koji su bili bogati šumama, gde je drveta bilo u izobilju.
U početku su bile proizvođene male drvene životinje, dok su se prva drvena kola pojavila na tržištu oko 1800.
Nešto kasnije, počela je proizvodnja drvenih čigri, konja za ljuljanje, drvenih lutaka, pištaljki, zvečki, drvenih kocki...
U Engleskoj je oko 1700 počela proizvodnja edukativnih drvenih kocki na kojima su bila abecedna slova. Male familijarne kooperative su radile zajedno i proizvodile igračke. Nih su otkupljivali trgovci i zatim ih preprodavali po seoskim vašarima ili putem kataloga po celoj Evropi i Americi.
John Spilsbury, kartograf je 1760, u Engleskoj, napravio prve drvene puzle.
Drvene lutke su bile popularne od srednjeg veka, a najpoznatija među njima je lažljivi lutak velikog nosa,  Pinokio.
Dok su za imućniju decu igračke izrađivali talentovani i vešti stolari, većini dece su igračke pravili roditelji ili bliža rodbina. 

U Rusiji, stilizovane drvene lutke, Matruške su zabavljale generacije kraljevske dece. drvene_kocke
U viktorijansko doba, žene su provodile vreme praveći komplikovane drvene kuće od kojih su neke- ukrašavane slonovačom i mermerom, koštale koliko i prave kuće, 
Drvene kuće i nameštaj, kao i drvena pozorišta, bila su najomiljenija igra devojčica, dok su najpopularnije igre za dečake bile drvena kola i vozovi.
Kada je ranih 1900 u Americi počelo intenzivno da se gradi, moda se prenela i na igračke i  igre za konstrukciju su postale najpolarnija igračka.
Do XX veka deca nisu imala puno igračaka, a one koje su imala bile su dragocene. dvodimenz.drvene_zivotinje
Tek tokom industrijske revolucije, zahvaljujući mašinama i masovnoj proizvodnji, tržište su preplavile jeftine igračke.
Posle I svetskog rata, deca su najviše volele da sklapaju drvene avione, vatrogasna kola, kamione i automobile.
Pred kraj II svetskog rata, kada je pronađen veći broj novih materija među kojima i plastika, obim proizvodnje drvenih igračaka je opao..
Plastika je bila daleko jednostavnija za masovnu proizvodnju jer se lako topila i oblikovala u kalupima, što je dovelo do znatnog smanjivanja cena.
Igračke su postale dostupne svoj deci.
Drvene igračke su jednostavne i podstiču dečiju maštu. Upravo zbog njihove jednostavnosti, one su od velike edukativne vrednosti.

Na slici iznad: Dvodimenzionalne drvene igračke - Istočna Nemačka 1950