SerbianEnglish (United Kingdom)


MINIBRIX_2Premo Rubber Co iz Petersfilda je bila deo I. T. S. Rubber Co koju je 1919 osnovao Arnold Levy. Do 1935,  ova kompanija je  proizvodila gumene đonove za cipele, gumene četke i raznu medicinsku opremu, posle čega se prešlo na proizvodnju gumenih kockica. Minibrix se sastoji od gumenih cigala raznih dimenzija (cela cigla, polu-cigla, ugaona...), koje se sklapaju slično današnjem Legu  Sa ovim kockama, deca su mogla da grade male kuće, po ugledu na velike u kojima su živela. Minibrix-Engleska_gum.cigle           
U starijim kompletima, cigle su braon i bele boje, dok su kasnije pravljene serije sa šarenim, roza, žutim, plavim i zelenim ciglama. Prozori su bili izrađivani od celuloida, dok su baza na kojoj se gradilo i krov bili kartonski ili kod kasnije proizvedenih kompleta-gumeni.

MINIBRIX_1Postojala su dva tipa kuća: moderni  i Tudor tj stariji engleski tip kuća.
Svaka kutija Minibrixa je imala uputstvo sa crtežima brojnih modela kuća koje su deca mogla napraviti.
Uz to, u kutiji je bio i formular koji je trebalo popuniti i poslati proizvođaču da bi se postao član Minibrix kluba.
Svi čanovi su redovno dobijali brošure u kojima su neprekidno objavljivane fotografije i uputstva za montažu novih modela.
Svaki član kluba je mogao poslati fotografiju ili plan kuće koju je sam napravio i ako bi isti bio objavljen, bio je nagrađivan sa pet šilinga.

Tokom II svetskog rata, tačnije, između 1942-1947, proizvodnja Minibrix serija je bila obustavljena, pošto je fabrika usredsredila sve proizvodne kapacitete na proizvodnju gusenica za tenkove i medicinske opreme.
Po završetku rata, cene sirovina su naglo porasle, tako da su kao rezultat toga, cene Minibrix igračaka utrostručene.
I pored toga, poražnja za ovim igračkama, kao i njihova i prodaja, nije jenjavala,
Suprotno očekivanjima, ona je rasla.
Povećanje potražnje je dalo vlasniku Minibriksa pogrešnu sliku o tržištu. Ništa se nije radilo po pitanju modernizacije proizvodnje.
Kada su se na tržištu tokom 1950, pojavile jeftinije igračke proizvedene na dalekom istoku i u Americi, Minibrix nije bio konkurentan.
Učinjeni su pokušaji da se smanje troškovi proizvodnje, ali je obim prodaje naglo opadao.
Četrnaest godina kasnije, danski Lego će početi sa proizvodnjom plastičnih kockica živih boja, sa istim sistemom sklapanja.
Kada je u fabrici 1961 izbio požar, odustalo se od modernizacije i ona je zatvorena 1976.