SerbianEnglish (United Kingdom)

649_Kompozitna_lutkaProizvodnja ovih lutaka je počela ranih 1900, pill ali kada se govori o kompozitnim lutkama, najčešće se misli na lutke nastale 1920-1930, kada su one bile na vrhuncu popularnosti.
One su bile pravljene sve do 1950, kada su ih zamenile lutke od tvrde plastike.652_kompozitna_lutka
Kompozicija je zajednički naziv za lutke napravljene mešanjem više različitih sastojaka.
Najstarije lutke su bile pravljene  metodom " hladne prese".  Smesa je ubrizgavana u hladne kalupe, posle čega je lutke trebalo veoma dugo sušiti.
Ovo su bile veoma teške i tvrde lutke, a bilo ih je belih, sivih i braon boje.kompozitna_lutka_sa_mehanizmom_za_hodanje
Od 1916, svi proizvođači su u proizvodnji kompozitnih lutaka počeli koristiti sitnu drvenu piljevinu tada poznatu pod  imenom " drveno brašno ". Zahvaljujući ovom novom sastojku, lutke su postale mnogo lakše.
Tačan sastav kompozitnih lutaka je bila strogo čuvana tajna svakog proizvođača, pošto je svaka radionica godinama eksperimentisala i razvijala svoju tehnologiju.
U sastav većine kompozitnih lutaka najčešće su ulazili: drvena piljevina, mleveni papirstare krpe (one  su dodavale kompaktnosti smese) koji su mešani sa lepkom i vodom.
Bilo je proizvođača koji su smesi dodavali izdrobljene ljuske od jaja, pepeo, štirak, brašno

Kod papier - maše lutaka u čijem je sastavu sem papira i vode, korišćeno brašno, dodavano je laneno ulje koje je štitilo lutke od vlage i buđi. Ova se smesa zatim pod pritiskom ubacivala u vruće kalupe, sušila i zatim farbala. Ovaj metod « vruće prese »  je znatno skratio vreme sušenja smese, čime je ubrzana proizvodnja i smanjena cena lutaka.

Na slikama:
Kompoztitna lutka Rosebud - Engleska (gore levo) 

                     Kompozitna lutka iz Sonneberga (sredina desno)

                     Kompozitna lutka sa mehanizmom za hodanje (dole levo)